Home General Knowledge प्राचीन भारत में संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अन्य भाषाओं में ग्रन्थ एवं उनके लेखक

प्राचीन भारत में संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अन्य भाषाओं में ग्रन्थ एवं उनके लेखक

by mayank
227 views
प्राचीन भारत में संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अन्य भाषाओं में ग्रन्थ एवं उनके लेखक

प्राचीन भारत में संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अन्य भाषाओं में ग्रन्थ एवं उनके लेखक

क्र. सं.ग्रन्थलेखक
1.अष्टाध्यायीपाणिनी
2.रामायणवाल्मीकि
3.महाभारतवेदव्यास
4.शत सहस्त्रिका, प्रज्ञापारमिता, सूत्रशास्त्र, माध्यमिकानागार्जुन
5.महायान सम्परिग्रहअसंग
6.अभिधम्म कोषवसुबन्धु
7.बुद्धचरितम्, सारिपुत्र प्रकरण, सूत्रालंकार, सौन्दरानन्द, महायान श्राद्धोत्पदअश्वघोष
8.मुद्राराक्षसविशाखदत्त
9.अर्थशास्त्रचाणक्य
10.महाभाष्यपतंजलि
11.सांख्यकारिकाईश्वरकृष्ण
12.कुमारसम्भव, अभिज्ञान शाकुन्तलम्, विक्रमोर्यवशियम्, मेधदूत, रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम्कालिदास
13.स्वप्नवासवदत्ता, प्रतिज्ञा यौगंधरायणभास
14.नागानन्द, रत्नावली, प्रियदर्शिकाहर्षवर्धन
15.हर्ष चरित, कादम्बरीबाणभट्ट
16.गौड़वाहोवाक्पति
17.विक्रमांकदेव चरित्बिल्हण
18.कुमारपाल चरित्जयसिंह
19.कुमारपाल चरित्हेमचंद्र
20.हम्मीर काव्यजयचन्द्र
21.नवसहसांक चरित्पद्यगुप्त परिमल
22.भोज प्रबन्धबल्लाल
23.पृथ्वीराजरासो चन्दबरदाई
24.राजतरंगिणीकल्हण
25.रसमाला, कीर्ति कौमुदीसोमेश्वर
26.सुकृत समकीर्तनअरिसिंह
27.प्रबन्धचिन्तामणिमेरुतुंग
28.काव्यमीमांसा, कर्पूरमंजरी, बाल रामायण, भुवनकोश, हरविलास, प्रबन्ध कोषराजशेखर
29.हम्मीरमदमर्दनजयसिंह
30.इण्डिकामेगस्थनीज
31.महाविभाषा शास्त्रवसुमित्र
32.चरकसंहिताचरक
33.कामंदक नीतिसारराजशेखर
34.देवीचन्द्रगुप्तमविशाखदत्त
35.मृच्छकटिकम्शूद्रक
36.किरातार्जुनीयमभारवि
37.रावणवधभट्टि कवि
38.पंचतंत्रविष्णुशर्मा
39.नीतिसारकामंदक
40.कामसूत्रवात्स्यायन
41.पदार्थधर्म संग्रहप्रस्तपाद
42.काव्यादर्श, दशकुमार चरित्दण्डी
43.प्रमाण समुच्चयदिंगनाग
44.वसुबन्धु (जीवनी)परमार्थ
45.चन्द्र व्याकरणचन्द्रगोमिन
46.सूर्य सिद्धांतआर्यभट्ट
47.वृहत संहिता, पंच सिद्धान्तिका, वृहज्जातिका, लघु जातिकावाराहमिहिर
48.हस्त्यायुर्वेदपलकप्या
49.इलाहाबाद स्तम्भ प्रशस्तिहरिषेण
50.यशोवर्मन प्रशस्तिवासुल
51.हरहा प्रशस्तिरविशान्ति
52.बन्धुवर्मन एवं कुमार, गुप्त-मंदसौर प्रशस्तिवत्सभट्टि
53.तलगुण्डाकुब्जा
54.हरिविजय गाथा सप्तशतीसर्वसेन
55.काव्य सेतबन्धु (रावणवहो)प्रवरसेन द्वितीय
56.गीत गोविन्दजयदेव
57.कासिकावृत्तिगयादित्य
58.नीति शतक, आयुर्वेद सर्वस्व, व्यवहार समुच्चय, शब्दानुशासन, युक्ति कल्पतरु, राजमृगिकाराजा भोज
59.कथासरितसागरसोम देव
60.शिशुपाल वधमाघ
61.नैषधचरित्श्रीहर्ष
63.कुट्टनीमत्तम्दामोदर गुप्त
64.तिलक मंजरी, यशतिलकधनपाल
65.वासवदत्तासुबन्धु
66.मालती माधव, महावीर चरित्, उत्तर रामचरितभवभूति
67.प्रमोद चन्द्रआनन्दवर्धन
68.वेणीसंहारभट्ट नारायण
69.अनर्थ राघवमुरारी
70.रामचरित् (पाल वंश)संध्याकर नंदी
71.पृथ्वीराज विजयजयानक
72.प्रमाण मीमांसाहेमचन्द्र
73.वृहत कथामंजरीक्षेमेन्द्र
74.कान्त्रा (व्याकरण)सर्ववर्मन
75.नाट्य शास्त्रभरत मुनि
76.कोक शास्त्रकोका पंडित
77.संगीत रत्नाकरशारंगदेव
78.न्यायबिंदुधर्माकृत
79.मिताक्षराविज्ञानेश्वर
80.अष्टांग संग्रहवाग्भट्ट
81.सिद्धांत शिरोमणि, लीलावतीभास्कराचार्य
82.माधव निदान (रोगविनिश्चय)माधवकर
83.तिक्कुरलतिरुवल्लुवर
84.मत्तविलास प्रहसनमहेंद्र वर्मन
85.शृंगार तिलकरूद्र भट्ट
86.अलंकार सारसंग्रहउद्भट
87.काव्यालंकार सूत्रवृत्तिवामन
88.ध्वन्यालोकआनन्दवर्धन
89.सिद्धयोगवृंदा
90.निघन्टुधनवन्तरि
91.रसरत्नाकरनागार्जुन
92.गणितसारश्रीधर
93.वृहद्मानसमनु
94.लघु मानसमुंजल
95.आर्य सिद्धांतआर्यभट्ट द्वितीय
96.सरसावलीकल्याणवर्मन
97.तत्व कौमुदी, तत्वसारदी, न्यायवार्तिका, तात्पर्य टीका, न्यायसूत्रों धारा, न्यायकनिका, योगसारसंग्रहवाचस्पति मिश्र
98.राजमार्तण्डभोज परमार
100.योग वर्तिका, योगसारससमग्रविज्ञान भिक्षु
101.तत्व शुद्धिउदयन
102.न्यायमंजरीजयन्त
103.न्यायसारभासवर्जना
104.न्यायतत्व, योगरहस्य, गीत संग्रह, महापुरुष निर्णय, सिद्धत्रिया, अगम प्रमाण्ययमुनाचार्य
105.धुर्तरव्यामा, समरादित्य कथाहरिभद्र
106.कुवल्यमालाउद्योतनसूरी
107.उपदेशमालाधर्मद्सग्नि
108.ज्ञान पंचमी कथामहेश्वरसूरी
109.भुवन सुन्दरी कथाविजय सिंह
110.अजित शान्तिस्तवनन्दिशेण
111.गाथा सप्तशतीहाल
112.वृहतकथागुणाढ्य
113.कथान्तरासर्ववर्मन

You may also like

Search

Laest Posts

Latest Mock Test

©2021 – All Right Reserved by Naraynum.

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.